தமிழ் எண்கள் #illamthedikalvi #games #education #government #group2 #group4 #tnpsc #teaching #itk - freeeduapps.com

தமிழ் எண்கள் #illamthedikalvi #games #education #government #group2 #group4 #tnpsc #teaching #itk

Illam thedi kalvi with gold
Views: 7029
Like: 279
தமிழ் எண்கள் #illamthedikalvi #games #education #government #group2 #group4 #tnpsc #teaching #itk #learning #education #playideas #kindergarten #classroomactivities #classactivity #activity #schoolchildren #funactivity #easy

9 Comments

  1. முதலில்…..ஆசிரியையும் மாணவர்களும் தமிழில் மட்டும் பேசவேண்டும்.Good evening children, Okay, Okay Miss, Very Good போன்றவற்றை எல்லாம் முதலில் கற்றுக் கொடுப்பவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.

  2. கிராமத்து பொண்ணுங்க says:

    Miss nu vena

  3. 6th std la enga miss ipd tha solli kuduthanga🤩memories

Leave a Reply

Your email address will not be published.